somewhat tiếng Anh là gì?

somewhat tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng somewhat trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ somewhat tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm somewhat tiếng Anh
somewhat
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ somewhat

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

somewhat tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ somewhat trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ somewhat tiếng Anh nghĩa là gì.

somewhat /’sʌmwɔt/

* phó từ
– hơi, gọi là, một chút
=it’s somewhat difficult+ hơi khó
=to answer somewhat hastily+ trả lời khí vội vàng một chút

Thuật ngữ liên quan tới somewhat

Tóm lại nội dung ý nghĩa của somewhat trong tiếng Anh

somewhat có nghĩa là: somewhat /’sʌmwɔt/* phó từ- hơi, gọi là, một chút=it’s somewhat difficult+ hơi khó=to answer somewhat hastily+ trả lời khí vội vàng một chút

Đây là cách dùng somewhat tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ somewhat tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

somewhat /’sʌmwɔt/* phó từ- hơi tiếng Anh là gì?
gọi là tiếng Anh là gì?
một chút=it’s somewhat difficult+ hơi khó=to answer somewhat hastily+ trả lời khí vội vàng một chút

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.