Slightly – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Slightly là gì?

Slightly có nghĩa là (n) Nhỏ, nhẹ nhàng, sáng hơn

  • Slightly có nghĩa là (n) Nhỏ, nhẹ nhàng, sáng hơn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nhỏ, nhẹ nhàng, sáng hơn Tiếng Anh là gì?

(n) Nhỏ, nhẹ nhàng, sáng hơn Tiếng Anh có nghĩa là Slightly.

Ý nghĩa – Giải thích

Slightly nghĩa là (n) Nhỏ, nhẹ nhàng, sáng hơn.

Đây là cách dùng Slightly. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Slightly là gì? (hay giải thích (n) Nhỏ, nhẹ nhàng, sáng hơn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Slightly là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Slightly / (n) Nhỏ, nhẹ nhàng, sáng hơn. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.