Kết thúc Hỗ trợ Silverlight

Microsoft sẽ chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng các phiên bản của Silverlight 5. Hỗ trợ kỹ thuật có tính phí có sẵn cho khách hàng yêu cầu hỗ trợ về các sự cố ngoài cài đặt và nâng cấp. Microsoft sẽ tiếp tục cung cấp bản cập nhật cho Silverlight 5 Developer Runtime đối với các phiên bản trình duyệt được hỗ trợ có mô hình mở rộng hỗ trợ phần bổ trợ; các bản cập nhật này bao gồm các bản cập nhật cho các lỗ hổng bảo mật được Trung tâm Ứng phó Bảo mật của Microsoft (MSRC) xác định.

Silverlight 5 sẽ hỗ trợ các phiên bản trình duyệt được liệt kê trên trang yêu cầu hệ thống cho đến ngày 12 tháng 10 năm 2021 hoặc mặc dù vòng đời của các trình duyệt cơ sở, tùy theo điều kiện nào ngắn hơn. Trang hỗ trợ sẽ được cập nhật để phản ánh mức độ tương thích với phiên bản mới hơn của trình duyệt và hệ điều hành.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.