Đang phát – Spotify

Điều khiển nội dung phát bằng thanh Đang phát ở cuối ứng dụng.

Mẹo: Trên thiết bị di động, hãy tìm thanh Đang phát ngay phía trên thanh trình đơn. Nhấn vào thanh này để xem ở màn hình lớn hơn.

Bạn có thể phát, tạm dừng và chuyển bài hát. Bạn cũng có thể:

Chức năng

Chức năng

Thích Biểu tượng Thích / Không thích Biểu tượng Không thích

Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về bạn, từ đó cải thiện các đề xuất dành cho bạn.

Khi bạn thích một nội dung, nội dung đó cũng sẽ được lưu vào Thư viện.

Phát ngẫu nhiên Biểu tượng Trộn bài

Xáo trộn thứ tự của nội dung đang phát.

Lặp lại album, danh sách phát hoặc bài hát Biểu tượng Lặp lại

Bắt đầu lại khi phát hết bài hát!

Nhấn hai lần để lặp lại một bài hát.

Danh sách chờ phát Biểu tượng Danh sách chờ phát

Xem và kiểm soát nội dung sẽ phát tiếp theo.

Spotify Connect Biểu tượng Kết nối thiết bị

Phát trên thiết bị khác.

Bạn không thấy một tùy chọn nào đó?

Trong chế độ xem Đang phát, hãy nhấn vào biểu tượng Biểu tượng 3 dấu chấm ngang (iPhone) / Biểu tượng 3 dấu chấm dọc (Android) để tìm thêm các tùy chọn.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.