Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của”Somewhat”

Ý nghĩa của “Somewhat” trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Đâu là sự khác biệt giữa somewhat và quite và rather và pretty ?

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? somewhat , somehow

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? somewhat

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.