Catch sight of – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Catch sight of là gì?

Catch sight of có nghĩa là (n) Nhìn thấy

  • Catch sight of có nghĩa là (n) Nhìn thấy
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nhìn thấy Tiếng Anh là gì?

(n) Nhìn thấy Tiếng Anh có nghĩa là Catch sight of.

Ý nghĩa – Giải thích

Catch sight of nghĩa là (n) Nhìn thấy.

Đây là cách dùng Catch sight of. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Catch sight of là gì? (hay giải thích (n) Nhìn thấy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Catch sight of là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Catch sight of / (n) Nhìn thấy. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.