Cài đặt silverlight

Nếu bạn thấy yêu cầu cài đặt Silverlight lặp đi lặp lại khi cố gắng xem onlineaz.vn, điều đó thường có nghĩa là có sự cố cấp phép trên máy tính của bạn hoặc trình duyệt của bạn không tương thích. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Bạn đang xem:

Xóa cookie của trình duyệt Trình duyệt của bạn có thể đang tham chiếu đến một cài đặt bị hỏng hoặc lỗi thời trong tệp cookie.

Chọn Đăng nhập để đăng nhập trở lại và phát lại chương trình truyền hình hoặc phim.

Khởi động lại trình duyệt Đôi khi, bạn chỉ cần khởi động lại trình duyệt là có thể loại bỏ vấn đề này.

Thoát rồi khởi động lại trình duyệt và phát lại chương trình truyền hình hoặc phim.

Thử dùng một trình duyệt khác Chúng tôi khuyên bạn cập nhật lên một trình duyệt hỗ trợ HTML5 để đảm bảo tối ưu hóa máy tính cho trình phát trên web của chúng tôi. Vui lòng tải xuống phiên bản Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Opera mới nhất và dùng thử onlineaz.vn lần nữa. Trình phát trên web của chúng tôi hoạt động tốt nhất trên:

Google Chrome trên Windows 7 trở lên.

Mozilla Firefox trên Windows Vista trở lên.

Opera trên Windows Vista Service Pack 2 trở lên.

Đảm bảo Tiện ích bổ sung Silverlight đã được bật

Có thể tiện ích bổ sung Silverlight của trình duyệt, vốn được sử dụng để phát nội dung onlineaz.vn, đã bị vô hiệu hóa. Làm theo các bước dưới đây để đảm bảo tiện ích bổ sung đã được kích hoạt trong trình duyệt web ưu tiên của bạn.

Internet Explorer:

Nhấn phím Alt trên bàn phím.

Chọn menu Tools (Công cụ) ở trên cùng cửa sổ trình duyệt.

Chọn Manage Add-ons (Quản lý tiện ích).

Trong Add-on Types (Loại tiện ích), chọn Toolbars and Extensions (Thanh công cụ và tiện ích).

Chọn All Add-ons (Tất cả tiện ích) trong menu thả xuống.

Chọn Microsoft Silverlight.

Nếu đang bị vô hiệu hóa, hãy nhấp vào nút Enable (Kích hoạt) ở góc dưới bên phải cửa sổ.

Thoát và khởi động lại Internet Explorer rồi dùng thử onlineaz.vn lần nữa.

Google Chrome:

Trong thanh địa chỉ, nhập chrome://plugins để truy cập menu Plugins (Phần bổ trợ) của Chrome.

Trong mục Silverlight, chọn Enable (Kích hoạt).

Thoát và khởi động lại Chrome rồi dùng thử onlineaz.vn lần nữa.

Mozilla Firefox:

Chọn biểu tượng Menu ở góc trên bên trái trình duyệt.

Chọn Add-ons (Tiện ích).

Chọn Plugins (Phần bổ trợ) ở bảng bên trái.

Tìm Silverlight Plug-in (Phần bổ trợ Silverlight) và chọn Always Activate (Luôn kích hoạt) từ menu thả xuống.

Xem thêm:

Thoát và khởi động lại Firefox rồi dùng thử onlineaz.vn lần nữa.

Chọn biểu tượng Bánh răng (

*

) hoặc Tools (Công cụ) ở góc trên bên phải của trình duyệt.

Chọn Safety (An toàn).

Bỏ chọn ActiveX filtering (Lọc ActiveX).

Bạn có thể đang chạy phiên bản cũ của phần bổ trợ Silverlight hoặc phần bổ trợ có thể đã bị hỏng.

Để gỡ cài đặt phần bổ trợ Silverlight:

Windows 8

Thoát tất cả các trình duyệt đang mở – bao gồm cả cửa sổ này! Bạn có thể sẽ muốn in các bước sau.

Vuốt vào từ cạnh bên phải màn hình, sau đó nhấn Settings (Cài đặt). (Nếu bạn đang dùng chuột, đưa con trỏ về góc dưới bên phải màn hình, sau đó nhấp vào Settings (Cài đặt.)

Chọn Control Panel (Bảng điều khiển).

Bên dưới Programs (Chương trình), chọn Uninstall a program (Gỡ cài đặt một chương trình).

Tìm và chọn Microsoft Silverlight.

Chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).

Windows 7/Vista

Thoát tất cả các trình duyệt đang mở – bao gồm cả cửa sổ này! Bạn có thể sẽ muốn in các bước sau.

Nhấp vào Nút Start.

Chọn Control Panel (Bảng điều khiển).

Đặt bộ chọn View by (Xem theo) ở góc trên bên phải của Category (Danh mục).

Bên dưới Programs (Chương trình), chọn Uninstall a program (Gỡ cài đặt một chương trình).

Tìm và chọn Microsoft Silverlight.

Chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).

Windows XP

Thoát tất cả các trình duyệt đang mở – bao gồm cả cửa sổ này! Bạn có thể sẽ muốn in các bước sau.

Nhấp vào Nút Start.

Chọn Control Panel (Bảng điều khiển).

Chọn Add or Remove Programs (Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình).

Tìm và chọn Microsoft Silverlight.

Nhấp vào Remove (Gỡ bỏ).

Xem thêm:

Để cài đặt phiên bản mới nhất của phần bổ trợ Silverlight:

Làm theo hướng dẫn để tải xuống và cài đặt Silverlight trên máy tính Windows.

Chuyên mục:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.