Cách sử dụng Since và For trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh dù là tiếng Anh người lớn hay tiếng Anh cho trẻ em thì những cấu trúc ngữ pháp là bắt buộc người học tiếng Anh phải nắm vững. Since và For là các dạng đặc biệt trong thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành.

 

Khi các bạn và các em học hai thì ngữ pháp này cũng đã tìm hiểu ít nhiều về những cách sử dụng. Để giúp các bạn và các em học tiếng Anh trẻ em học tốt hơn, nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Anh hơn chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng Since và For trong tiếng Anh.

Đối với cách sử dụng Since và For các em hoc tiếng Anh thiếu nhi từ tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 trở lên đều có thể dễ dàng nắm bắt được nội dung bài học.

 

Cách sử dụng Since và For trong tiếng Anh

 

Học các thì ngữ pháp tiếng Anh cơ bản thì Since và For là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Để phân biệt được Since và For chúng ta cùng tìm hiểu nội dung dưới đây nhé:

 

 

1.Cách sử dụng Since

 

Chúng ta sử dụng Since khi nói đến thời gian cụ thể mà hành động, sự kiện đó bắt đầu, trả lời cho câu hỏi hành động, sự kiện đó bắt đầu khi nào (When?)

Cấu trúc ngữ pháp:

-Since + thời điểm trong quá khứ (since 1990, since 80s,…)

Ví dụ: My sister has been pregnant since March (Chị tôi bắt đầu mang thai từ tháng Ba)

-Since + simple past (since I was a child,…)

Ví dụ: Since my roomate moved, I’ve been so lonely (Kể từ khi bạn cùng phòng của tôi dọn đi, tôi cảm thấy rất cô đơn)

-Since there (kể từ đó)

Ví dụ: Since there, we have never met each other again (Kể từ đó, chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa)

 

 

2.Cách sử dụng For

 

Chúng ta sử dụng For khi nói đến một khoảng thời gian, để trả lời cho câu hỏi hành động đó kéo dài được bao lâu (How long?) Tuy nhiên, để đề cập đến một thời gian bắt đầu trong quá khứ kéo dài đến hiện tại ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành thay vì quá khứ đơn.

Cấu trúc:

-For + một khoảng thời gian

Ví dụ: I have learned English for 7 years (Tôi đã học tiếng Anh được 7 năm) Tính đến thời điểm hiện tại

– Chúng ta có thể sử dụng For cho tất cả các thì của động từ

Ví dụ:

Thì hiện tại đơn: I do exercise for 30 minutes every day (Tôi tập thể dục 30 phút mỗi ngày)

Thì hiện tại tiếp diễn: I am looking for my keys for a hour today (Hôm nay tôi đã tìm chìa khóa hết một tiếng đồng hồ)

Thì hiện tại hoàn thành: I have just learned Spanish for a week (Tôi chỉ mới học tiếng Tây Ban Nha khoảng 1 một tuần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: I have been learning Spanish for 3 years (Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha được 3 năm)

Thì quá khứ đơn: I worked for her factory for 4 years (Tôi đã làm việc cho nhà xưởng của cô ấy 4 năm)

Thì tương lai đơn: I will be in Moccoro for at least 6 months (Tôi sẽ ở Ma Rốc ít nhất là 6 tháng nữa)

Để học ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em nói chung và học ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em các lớp tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh tại Alokiddy.com.vn nhé. Những bài học tiếng Anh cho trẻ em được Alokiddy thực hiện theo một lộ trình phù hợp với sự phát triển ngôn ngữ của các em. Trẻ sẽ được phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tại Alokiddy.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.