Cách dùng sore

Học tiếng Nhật cùng NKG.Phân biệt これ それ あれ

Có thể bạn quan tâm:

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học cách phân biệt giữa これ、それ、あれ

Bài viết bao gồm các nội dung như sau:

A.Các đại từ chỉ định chỉ ĐỒ VẬT (không dùng cho người và động vật nhé)

これ(kore): Cái này, đây ( vật ở gần người nói)
それ(sore): Cái đó, đó ( vật ở gần người nghe)
あれ(are) : Cái kia, kia ( vật ở xa cả người nói và người nghe).

B. Đại từ chỉ định chỉ chung (người , động vật, đồ vật .)

この~(danh từ)(kono~): Này, đây ( ~ gần người nói)
その~(danh từ)(sono~): Đó (~ gần người nghe)
あの~(danh từ)(ano~): Kia (~ xa cả người nói và người nghe).

Chi tiết:

1) これ/それ/あれはDanh từ đồ vậtです。
(kore/sore/are wa Danh từ đồ vật desu。)
*Ý nghĩa:Cái này/đó/kia là cái ~.
*Cách dùng:Đây là mẫu câu dùng để xác định xem một sự vật hiện tượng cụ thể là gì.
*Trường hợp đặt câu hỏi cho Danh từ chỉ đồ vật, ta dùng nghi vấn từ 何(なん)để hỏi.
*Ví dụ:
これ は カメラです.
(kore wa kamera desu)
Đây là cái máy ảnh.

それは本(ほん)です。
(sore wa hon desu)
Đó là quyển sách

あれは辞書(じしょ)です。
(are wa jisho desu)
Kia là quyển từ điển

A:これは何(なん)ですか。
B:それは時計(とけい)です。
(A: kore wa nan desu ka.
(B: sore wa tokei desu)
A:Cái này là cái gì?
B:Cái đó là đồng hồ.

*Chú ý: Cần căn cứ tùy theo vị trí vật hay hiện tượng với người nói, người nghe để sử dụng chính xác các đại từ chỉ định trong cả câu hỏi và câu trả lời

2) これ/それ/あれ は Danh từ đồ vật ですか.
(Kore/sore/are wa Danh từ đồ vật desuka.)
* Ý nghĩa: Cái này/đó/kia có phải là ~ không?
*Cách dùng: Đây là mẫu câu hỏi không dùng nghi vẫn từ. dùng để xác định một sự vật hiện tượng cụ thể. (Mẫu câu hỏi, trả lời はいhoặc いいえ).

*Câu trả lời:
Nếu xác nhận nội dung là đúng, có thể trả lời theo các cách sau:
は い, Danh từ đồ vậtです. (Vâng, là ~).
(Hai, Danh từ đồ vật desu.
は い, そうです. (Vâng, phải).
(Hai, sou desu)

Nếu xác nhận nội dung là sai, câu trả lời sẽ là:
いいえ, Danh từ đồ vậtじゃありません. ( Không, không phải là ~ )
(Iie, Danh từ đồ vật ja arimasen)
いいえ, そうじゃありません. ( Không, không phải)
(Iie, sou ja arimasen)
いいえ, ちがいます. ( Không, nhầm rồi)
(Iie, chigaimasu)

*Ví dụ:
これ は テレホンカードですか.
(Kore wa terehonka-do desuka)
Đây có phải là thẻ điện thoại không?
は い, テレホンカードです.
(Hai, terehonka-do desu)
Vâng, là thẻ điện thoại.
A:それはかぎですか。
B:はい、そうです。
(A: Sore ha kagi desuka
B:Hai, sou desu)
A:Cái đó là chia khóa à?
B:Vâng, đúng rồi.
あれ は 名刺(めいし) ですか.
(Are wa meishi desuka)
Kia có phải là cái danh thiếp không?
いいえ, そうじゃありません.
(Iie, sou ja arimasen)
Không, không phải.

Vậy là chúng ta đã kết thúc bài viết về học cách phân biệt giữa これ、それ、あれ

Quay về Học tiếng Nhật

Quay về Học tiếng Nhật

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.